Englystparkens organisation består af:

Se kontakt os.

Hvad foregår der på Englystcentret?

På Englystcentret foregår der en række aktiviteter i 'Aktivitetens' regi, og Brugerrådet har løbende arrangermenter; herunderårstidsfester.

Se oversigten over aktiviteter og arrangementer her.

Brugerrådets formål
  • At medvirke til at få centrets åbne dagcenter og café til at udvikle sig i overensstemmelse med brugernes ønsker og interesser i et varmt, venligt og engagerende miljø.
  • At sikre dialog og samarbejde mellem den frivilliges indsats og kommunens indsats på centret. Indgå i et konstruktivt og koordinerende samarbejde rned den daglige !eder og medarbejdere.
  • At tage emner, som har betydning for brugernes daglige færden, op til debat.
  • At øge udbud af aktiviteter og omfang af services for brugere ud over den indsats, kommunen har fastlagt.
  • At sikre brugerne størst mulig ansvar for indflydelse på udformningen af centrets generelle tiibud. 
Brugerrådets vedtægter

Se vedtægterne her:

pdf 40