Aktivitetscentret Englystparken

Børkop

Brugerrådet Englystparken

byder dig velkommen til hjemmesiden!

generalforsamlingDet er med beklagelse, at Brugerrådet ser sig nødsaget til at udskyde årets generalforsamling på ubestemt tid.

Med de nuværende restriktioner vil det ikke være muligt at afholde generalforsamlingen på lovlig vis. Generalforsamlingen samler normalt mere end 50 deltagere ud over Brugerrådet og ledelse, og vi ser os derfor nødsaget til at afvente et forsamlingsloft på mere end 50 personer, samtidig med at kommunen ændrer reglerne omkring max antal personer i et lokale.

Når betingelserne for afholdelsen er opfyldt, vil der hurtigst muligt blive indkaldt med det fornødne varsel.

Indtil da vil det nuværende Brugerråd fortsætte sit arbejde.

På Brugerrådets vegne

Jens Erik Kristiansen
Formand