Aktivitetscentret Englystparken

Børkop

Brugerrådet Englystparken

byder dig velkommen til hjemmesiden!

generalforsamlingTorsdag den 20. februar 2020 afholdt Brugerrådet Englystparken den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen blev det besluttet at sammenlægge Brugerrådet og Kulturudvalget med det formål at styrke samarbejdet.

  

Se referatet fra generalforsamlingen:
pdf 40
Formandens beretning:

pdf 40

Kulturudvalgets beretning:

pdf 40