Aktivitetscentret Englystparken

Børkop

Brugerrådet Englystparken

byder dig velkommen til hjemmesiden!

opendoor

Englystparken åbner med begrænsninger

Englystparken har igen åbnet dørene for brugerne, men med store begrænsninger.

Kommunen har besluttet, at Englystparken igen må åbne dørene for brugerne fra og med mandag den 15. juni 2020.

I kommunens bestemmelser er angivet, at der for at sikre mod smittespredning er en række forhold, som skal overholdes.

De vigtigste er, at der i et lokale maksimalt må opholde sig 10 personer, og kun hvis der kan holdes en afstand på minimum 2 meter, samt at der er mindst 4 kvm per person.

Disse krav betyder, at ikke alle aktiviteter kan starte igen, samt at andre aktiviteter kun kan starte i begrænset omfang.

Det er muligt igen at bruge træværkstedet, ligesom det vil være muligt igen at spille billard. For billard gælder dog, at der max må være 2 personer i hvert lokale/per bord.

Bridge er endnu ikke muligt, da man her ikke kan overholde afstandskravet.

For Aktiviteten bedes man kontakte Tove for at høre, hvilke muligheder der er.

Det skal understreges, at Caféen ikke er åben endnu, samt at vi ikke kender datoen for en åbning.

For alle gælder, at man skal huske at følge anvisningerne på skiltene samt fra personalet, så vi ikke risikerer en ny nedlukning.

Pas godt på jer selv og andre!

Med venlig hilsen

Susanne og Jens Erik
Englystparken